Zo verloopt een milieu-inspectie probleemloos

Gezien de strenge milieuwetgeving voor koeltechnische installaties, kan er wel eens iets foutlopen tijdens een inspectie. Climapulse gaat de focuspunten van een inspectie na, alsook de veelvoorkomende fouten en mogelijke sancties, tijdens een interview met Peter Brien van de afdeling Handhaving van het Vlaams departement Omgeving, beter bekend onder de oude naam LNE.

De duur van een inspectie is afhankelijk van de situatie. Dit kan gaan van 1 uur tot enkele uren. Eén van die bepalende factoren is de aanwezigheid van een logboek. Is er geen overzichtelijk logboek, dan zal de inspectie langer duren. Daarom zijn digitale logboeken aan te raden. Is er helemaal geen logboek beschikbaar, dan zal de duur van een inspectie niet je enige zorg zijn!

Hoe verloopt een inspectie?

De manier waarop een inspectie verloopt, is ook weer afhankelijk van de situatie.

Om te beginnen gaat men kijken naar de koelinstallatie, specifieker naar volgende elementen:

 • Aanwezigheid en volledigheid van de instructiekaart
 • Sporen van olieverlies
 • Roest
 • Trillingen
 • Is de condensor zuiver?
 • Eventueel het uitvoeren van een lektest (door de inspecteur of een gecertificeerd koeltechnicus)

Ten slotte is er een administratieve controle waarbij volgende punten van naderbij worden bekeken:

 • Het logboek van de installatie
 • Het relatief lekverlies van de installatie
 • De certificering van het koeltechnisch bedrijf
 • De resultaten en frequentie van de periodieke lekdichtheidscontroles
 • De lekdichtheidscontroles na een herstelling
 • De uitvoering van periodieke onderhouden
 • De aanwezigheid van een permanent lekdetectiesysteem
 • Het constructie-attest

Wat zijn de meest vastgestelde overtredingen bij koelinstallaties?

 • Het logboek is onvolledig
 • Er is helemaal geen logboek aanwezig
 • Onvoldoende periodieke lekdichtheidscontroles
 • Te hoge relatieve lekverliezen
 • De instructiekaart is onvolledig
 • De instructiekaart is niet aanwezig
 • Geen controlelektest na herstelling van het lek
 • Niet melden van lekverliezen aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving
 • Vaststellen van lekken m.b.v. eigen lektest
milieu inspectie

Wat zijn de grootste aandachtspunten bij een milieu-inspectie?

Het logboek is, zoals reeds vermeld, een eerste aandachtspunt. Het tweede maar belangrijkste aandachtspunt is het lekverlies van een installatie. Indien er lekverlies wordt vastgesteld, zal men controleren of de periodieke lekdichtheidscontroles en onderhouden zijn uitgevoerd en of ze bovendien correct en op tijd zijn uitgevoerd.

Hoe bereid je je goed voor op een milieu-inspectie als installateur?

Allereerst: hou je logboek klaar! Al is het digitaal of op papier (een digitaal platform geniet wel de voorkeur). Daarnaast kan je je als installateur goed voorbereiden door de wettelijke meldingen rond lekverliezen goed bij te houden.

Is een handtekening van de technicus vereist op het lekattest?

Neen, dit is niet vereist.

We controleren enkel op de inhoud van het lekattest, nl.: datum, de naam van het koeltechnisch, gecertificeerde bedrijf en de technieker in kwestie, gebruikte apparatuur, omstandigheden van de lektest (drukken, in werking of stilstand, volledige installatie of slechts bepaalde delen), resultaat van de lektest, …

Welke fouten kan men gemakkelijk zelf ontdekken als exploitant?  

Er kunnen al snel fouten ontdekt worden in de volledigheid van de logboeken, die werden aangeleverd door de installateur. Ook de visuele aspecten op de installatie zijn niet onbelangrijk: bv. roest, trillingen, een vuile condensor, …

Wat als de klant een periodieke controle / herstelling / controle van herstelling niet wilt laten uitvoeren?  

Indien het koeltechnisch bedrijf de exploitant schriftelijk verwittigt van een noodzakelijk uit te voeren handeling op de installatie, maar dit geweigerd wordt door de exploitant, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de exploitant.

Wat zijn de uitgeschreven straffen tot hiertoe?

Die zijn afhankelijk van het type overtreding dat wordt begaan. Boetes voor overtredingen in het kader van het logboek variëren tussen de 100 en 1.000 euro.

Bij overtredingen in het kader van lekverliezen, lopen de boetes al gauw op tot 10.000 euro.

Hoeveel certificaten van bedrijven of technici worden er jaarlijks geschrapt? En waarom?  

Tot op heden hebben we nog geen certificaten van bedrijven/technici geschrapt, enkel tekortkomingen geregistreerd. Let op, vanaf dit jaar (2018) zal er strenger opgetreden worden en kunnen er wel schrappingen van certificaten plaatsvinden.

Wat moet een bedrijf/technicus doen, indien er bij de overname van het onderhoudscontract gegevens ontbreken?

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor verleden onderhoudscontracten. Vanaf het moment dat het onderhoudscontract wordt overgenomen moet men het logboek bijhouden en ervoor zorgen dat het alle vereiste gegevens bevat. We raden aan de exploitant op de hoogte te stellen van alle wettelijke bepalingen. Wanneer het gaat om een groot aantal installaties, kan het opstellen van een plan om alle installaties in kaart te brengen helpen in dit proces. Geef dan prioriteit aan de installaties waar men de koeltechnische handelingen op uitvoert.

Hoe registreer ik als koeltechnisch bedrijf de koelmiddelflessen die door de klant worden aangekocht?

Allereerst kan een niet-gecertificeerd bedrijf geen koelmiddelflessen aankopen bij de leverancier. Indien de eindklant van de installateur wel gecertificeerd is, is de eindklant verantwoordelijk voor de boekhouding en moet de eindklant deze flessen opnemen in zijn/haar koelmiddelboekhouding.