De gasketelwet en de BRL6000 spelregels

Een slecht functionerende gasketel zorgt voor een verhoogd risico op CO-vergiftiging. Omdat je het giftige gas niet ziet, ruikt of proeft is het een effectieve sluipmoordenaar die al de nodige slachtoffers heeft gemaakt.

We willen niet stoken hoor…

Maar de tijd dringt en we willen je graag informeren over de gasketelwet. Een slecht functionerende gasketel zorgt voor een verhoogd risico op CO-vergiftiging. Omdat je het giftige gas niet ziet, ruikt of proeft is het een effectieve sluipmoordenaar die al de nodige slachtoffers heeft gemaakt.

Om het aantal koolmonoxide incidenten die door slecht werkende verwarmingsinstallaties worden veroorzaakt terug te dringen heeft de overheid de gasketelwet opgesteld met de BRL6000-25 als beoordelingsrichtlijn. Als je aan de eisen uit die beoordelingsrichtlijn voldoet dan voldoe je aan de voorwaarden voor certificering.

Nieuwe wet, nieuwe BRL

Vanaf 1 april 2023 moeten alle CV-monteurs in Nederland beschikken over een persoonsgebonden bewijs van vakmanschap CO, installatiebedrijven moeten bovendien beschikken over een CO-certificering.

Alle bedrijven en ZZP-ers die zich bezighouden met gastechnische installaties moeten dus gecertificeerd worden volgens de BRL6000-25 of K25000. Zonder deze CO-certificering mogen werkzaamheden als het installeren, repareren, onderhouden en in bedrijfstellen van cv-ketels, warmwatertoestellen en de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer niet meer door deze monteurs en bedrijven uitgevoerd worden.

De gasketelwet, jouw beurt!

Bij de gasketelwet is het van belang om zo snel mogelijk de 4 ‘pionnen’ in de eindcirkels te krijgen. Men neme:

  • een kwaliteitshandboek
  • een diploma vakmanschap CO
  • een correcte checklist voor de uit te voeren handelingen tijdens werkzaamheden aan CV installaties
  • (een aanvraag tot) certificering bij één van de Certificerende Instanties die ik voor het gemak even CI’s ga noemen.

Zodra deze 4 pionnen voor 1 april in de juiste vakjes staan voldoe je als vakman aan de wettelijke vereisten rond de gasketelwet.

Vakmanschap CO

Ieder gediplomeerd monteur op het gebied van CV-installaties is al goed voorbereid op het examen voor het bewijs van Vakmanschap CO. Dit examen bestaat uit zowel praktijk en theorie en de nadruk van dit examen ligt vooral op werkzaamheden rond de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Om zeker te zijn of bijscholing nodig is, kan je een zelfcheck doen. Via deze online check toets je je vakkennis rond dit specifieke onderwerp en weet je direct of je kennis voldoende is om aan het examen deel te nemen. Als je dit diploma op zak hebt staat het eerste pionnetje al op de juiste plek.

Het BRL6000-25 handboek? Een handig boekje

Interne procedures moeten worden vastgelegd in een zogenaamd kwaliteitshandboek. Daarin worden de processen beschreven waarmee je de kwaliteit van jouw dienst aantoont. Dit handboek moet goedgekeurd worden door een CI.

Leden van Techniek Nederland hebben toegang tot een gratis model-kwaliteitshandboek wat ze kunnen aanvullen met de specifieke situatie die voor hun bedrijf van toepassing is. Ook zijn er diverse adviesbureaus die tegen betaling een handboek kunnen maken. Als je als bedrijf al een kwaliteitshandboek in huis hebt die voldoet aan de BRL6000-25 dan kunnen de beschreven procedures aangepast of uitgebreid worden. De vermelde normen uit het kwaliteitshandboek verwerk je in de checklist die je gebruikt tijdens je werkzaamheden en hierdoor voldoe je aan de gestelde eisen van de gasketelwet.

Ludo (Mens erger je niet)

CO-Certificering, check!

Als de certificaten en het handboek in orde zijn dan begint het in de praktijk brengen van het werken volgens die nieuwe wetgeving. Dat je als goed vakman een installatie goed achterlaat is vanzelfsprekend alleen moet dat ook door middel van een checklist die tijdens het onderhoud, reparatie of ingebruikstelling ingevuld wordt aangetoond worden. De checklist gebruik je dus om je handelingen stapsgewijs vast te kunnen leggen voor je administratie.

Iene miene mutte

Als je bovenstaande zaken verzameld hebt dan mag je door naar de volgende ronde en kan je je certificering aanvragen. Dat zorgt ook weer voor de nodige vragen want welke CI past het best bij jou? De CI’s die de Certificering op zich nemen zijn Bureau Veritas, Dekra, Normec, SKG-IKOB en KIWA. Bij Kiwa kan je niet alleen terecht voor de BRL6000-25 maar ook voor de K25000,deze beoordelingsrichtlijn heeft KIWA in samenwerking met InstallQ opgesteld.

Elke CI hanteert andere voorwaarden, reglementen en uiteraard kosten, het kan zinvol zijn om na te gaan welke het beste bij jouw onderneming past. Het contract voor de CO-certificering heeft soms een minimale looptijd van 3 jaar dus het is wel belangrijk dat het een goede match is. Als je al gecertificeerd bent voor andere BRL’s dan is het misschien praktisch om bij die certificerende instelling ook je BRL6000-25 certificaat te behalen.

Een overzicht van alle CI's en hun werkwijze rond de audits voor deze wetgeving vind je op de pagina van Techniek Nederland. Tijdens de audit wordt beoordeeld of je voldoet aan de gestelde eisen en je wel of niet gecertificeerd zal worden. Dit bestaat voor een deel uit een bedrijfsgerichte en projectgerichte audit. Tijdens de bedrijfsgerichte audit draait het om het papierwerk rond het kwaliteitssysteem wat in orde moet zijn en tijdens de projectgerichte audit wordt de werkwijze getoetst.

De BRL6000-25 en Climapulse

Bij Climapulse staat het helpen van installateurs voorop, daarom hebben wij een checklist voorbereid die je in je Climapulse service account voor verwarmingstoestellen terug kan vinden onder het kopje handelingen. Door dit formulier tijdens werkzaamheden aan CV installaties te gebruiken voldoe je aan de wettelijke eisen die de BRL6000-25 aan de checklist stelt. Dit zijn de formulieren voor plaatsing en inbedrijfstelling, onderhoud en buitengebruikstelling waarin ook de meting van rookgassen zijn opgenomen.

Bovendien kan je je gebruikte materialen registreren, net als je meetapparatuur en kalibratierapporten en ook diploma’s zoals het benodigde Vakmanschap CO kan je opslaan in het systeem zodat je altijd toegang hebt tot deze documenten.

Één van de 4 pionnen zet je dus al snel in het eindvak dankzij Climapulse Service, software voor installatiebedrijven.

Kunnen wij je hier ergens mee helpen?

Laat gerust een berichtje achter!