Update wetgeving HVAC-installaties

Blijf op de hoogte van de nieuwste HVAC-wetgeving! Ontdek de verplichte lekcontroles voor koudemiddel mengsels, nieuwe categorieën voor certificering, en de nieuwste kenplaatregels. Lees ook over de vernieuwde EPBD IV richtlijn.

De wetgeving rond HVAC-installaties en F-gassen blijft zich verder ontwikkelen. In deze blog delen we enkele recente updates die van invloed kunnen zijn op je werk.

Update F-gassen verordening

Sinds 11 maart 2024 is de nieuwe F-gassenverordening van kracht. Een belangrijk element is de verplichte periodieke lekcontrole voor installaties met HFO-koudemiddel. De frequentie van deze controles hangt af van de hoeveelheid koudemiddel in kilogram. Voor andere F-gassen wordt de frequentie bepaald op basis van het totaal aan CO2-equivalent.

Meer details?
Lees ons artikel over de nieuwe F-gassenverordening van 2024.

Controlefrequentie voor mengsels van koudemiddelen

Na overleg met overheidsinstanties is de conclusie dat, voor mengsels van F-gassen met HFO's zoals R-1234-ze, de strengste drempel geldt.

Als een installatie minder dan 5 ton CO2-equivalent bevat maar meer dan 1 kg HFO, of meer dan 5 ton CO2-equivalent en minder dan 1 kg HFO, dan is in beide gevallen toch een lekdichtheidscontrole nodig (tenzij het om een hermetisch gesloten koelcircuit gaat).

Dit betekent dat veel installaties frequenter moeten worden gecontroleerd dan voorheen. Denk bijvoorbeeld aan een koudemiddel als R448, dat is samengesteld uit een mengsel van HFK en HFO. Dit betekent dat een aantal installaties vanaf nu eventueel zelfs moeten worden uitgerust met een permanent lekkagedetectiesysteem (Art. 6), terwijl dat tot vorig jaar nog niet verplicht was.

Voorbeeld - een koelinstallatie met 105 kg R449a (146 ton CO2-equivalent):

 • Op basis van de inhoud in kilogram bij een HFO (+100 kg) = elke 3 maanden
 • Op basis van het ton CO2-equivalent (+50 ton) van R449 = elke 6 maanden

De strengste drempel geldt, dus er moet minstens elke 3 maanden een lekdichtheidscontrole gebeuren.

Nieuwe categorieën voor je persoonlijke certificering

Er is meer duidelijkheid over de minimale vereisten voor persoonscertificering.

De vorige verordening had vier categorieën (I - IV):

 1. Categorie I: Alle koeltechnische handelingen aan installaties met meer dan 3 kg inhoud.
 2. Categorie II: Werkzaamheden aan installaties met minder dan 3 kg inhoud.
 3. Categorie III: Terugwinnen van F-gassen op installaties met minder dan 3 kg.
 4. Categorie IV: Lekcontroles aan installaties met minder dan 3 kg.

Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie stelt deze vijf categorieën voor:

 1. F-gassen en koolwaterstoffen (onafhankelijk van hoeveelheid koudemiddel)
 2. CO2 (onafhankelijk van hoeveelheid koudemiddel)
 3. Ammoniak (onafhankelijk van hoeveelheid koudemiddel)
 4. Alleen terugwinnen van F-gassen (systemen met inhoud <1 kg)
 5. Alleen lekcontroles aan systemen met F-gassen

Update rond kenplaten

Installaties met F-gassen moeten duidelijk geëtiketteerd zijn. Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie brengt een aantal wijzigingen en vernieuwingen met zich mee. Zo biedt het de mogelijkheid om ook digitale links te gebruiken, en geeft het verder een update van de veiligheids- en uitzonderingslabels.

De uiteindelijke tekst gaat in op 1 januari 2025 en is momenteel in de fase van openbare raadpleging. Je kunt nu nog commentaar geven op het voorstel.

De uiteindelijke tekst gaat in op 1 januari 2025. Het voorstel zit nu in de fase van openbare raadpleging waarop nog commentaar kan worden gegeven op het voorstel. Lees meer over de actualisering van de F-gasetiketten.

Wist je dat je deze kenplaten met Climapulse kan opmaken en afdrukken?

» Neem contact op om hierover meer informatie te ontvangen.

EPBD IV

Op 8 mei 2024 heeft de EU een vernieuwde richtlijn gepubliceerd over de energieprestatie van gebouwen. Het doel is om emissies en het energieverbruik van gebouwen in de hele Europese Unie te verminderen. Deze richtlijn stuurt daarom meer aan op het beoordelen van de energieprestaties over alle HVAC-systemen in een gebouw.

Concreet betekent dit dat verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen elke vijf jaar worden gekeurd. Voor gebouwen met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW zouden de inspecties elke drie jaar moeten plaatsvinden.

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op.