De eisen van het BRL 100 handboek

Ben je werkzaam in Nederland? Dan heb je waarschijnlijk wel al gehoord van de BRL 100. De BRL 100 is de beoordelingsrichtlijn die de eisen omvat waaraan je moet voldoen als je werkzaam bent in de koudetechniek. Hier hoort ook een BRL 100 handboek bij, wat afgestemd is op jouw bedrijfsvoering. In een jungle van informatie moet jij de weg zoeken hoe jij aan een BRL 100 bedrijfscertificaat komt.

Het BRL 100 handboek

Wij krijgen bij Climapulse vaak de vraag wat er in het BRL 100 handboek moet staan. Als koeltechnische softwareleverancier met jarenlange ervaring, kennen wij deze eisen als geen ander.

Als je wilt certificeren voor de BRL 100 moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden dien je af te bakenen in een handboek, dat op je bedrijf is afgestemd. Allereerst moet je in het bezit zijn van een koeltechnisch persoonscertificaat categorie 1 of 2 conform de BRL 200, zodat deze gegevens terugkomen in het handboek. Heb je dit in je bezit, dan kunnen we beginnen aan het echte werk.

Maar wat moet er nu precies in het handboek opgenomen zijn?

Om te beginnen gaat het om procedures. Heel veel procedures. Deze moeten allemaal uitgewerkt worden in jouw handboek. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende procedures: in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem, omgaan met tekortkomingen en werkzaamheden.

Het kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit onderstaande procedures:

  • Directiebeoordeling: Afhankelijk van het aantal monteurs dat werkzaam is binnen de organisatie, zijn hierin onder andere de directieverantwoordelijkheid en de beleidsverklaring opgenomen.
  • Interne kwaliteitsbewaking: Bij de interne kwaliteitsbewaking hoort de kwalificatie van de medewerkers, projectevaluatie, controlesystematiek werkbonnen, kalibratie en controle van de meetapparatuur, omgaan met tekortkomingen, klachten en afwijkingen.
  • Organisatie interne kwaliteitsborging: Hoe worden welke taken verdeeld binnen de organisatie, en hoe wordt dit gecommuniceerd?
  • Document- en gegevensbeheer: Beoordeling van ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving en van procedures, werkinstructies en overige documenten. Omschrijving van de wijze van verspreiding.
  • Inkoop en inhuur: De wijze waarop zaken voor de onderneming aangeschaft worden en hoe de kwaliteit gewaarborgd wordt.

In de procedure omgaan met tekortkomingen wordt omschreven hoe je als BRL 100 gecertificeerd bedrijf om moet gaan met tekortkomingen. Hieronder vallen ook afwijkingen, klachten en onvoorziene omstandigheden. Daarnaast moet er ook nog een formulier samengesteld worden om deze tekortkomingen te registreren.

Het laatste gedeelte van het handboek bestaat uit de procedures en werkinstructies. Deze zijn simpelweg te uitgebreid om hier allemaal te beschrijven.

Tot slot hebben we ook nog te maken met een aantal praktische onderdelen waarbij we moeten uitleggen hoe deze worden ingevuld. Denk aan de kenplaat, het gereedschap, de F-gassenbalans, de F-gassenregistratie en het logboek. Zoals je ziet is het een hele kluif om deze zaken allemaal uit te werken. Maar niet getreurd, wij wijzen je graag de weg.

De handboeken liggen uitgewerkt in verschillende uitvoeringen voor je klaar. En het mooie hiervan is, wij begeleiden je gratis met het behalen én behouden van je BRL 100 bedrijfscertificaat