Werkbon digitaal ondertekenen

Coolant evolueert voortdurend en er worden bij regelmaat nieuwe functionaliteiten toegevoegd.

Dankzij de nieuwe update in Coolant is het nu mogelijk om uw werkbon digitaal te laten ondertekenen door uw klant. Met deze handige uitbreiding kan uw klant meteen alle uitgevoerde werken goedkeuren zodat uw administratie en facturatie eens zo snel kan verlopen.

Niet alleen uw werkbon, maar ook al uw lek- en druktesten kan u laten tekenen.

Enkele voordelen

  • Papierloze administratie
  • Facturatie verloopt sneller
  • Professionele uitstraling naar uw klanten
  • Beschikbaar voor alle tablets (Android / IOS)
  • Getekende werkbon is ook zichtbaar in het klantenportaal
  • Werkbon met handtekening meteen versturen vanuit Coolant
  • Eenvoudig en gemakkelijk om alles digitaal te beheren

Hoe werkt het digitaal ondertekenen van de werkbon?

Alle opdrachten in Coolant worden geregistreerd in het logboek. Als u een bepaalde opdracht aanduidt, krijgt u de scherm van de opdracht te zien. In het tabblad ‘documenten’ kan u het document aanvinken dat u wenst te ondertekenen. Ook als u documenten wilt verzenden, moet u voortaan in dit scherm zijn.

Wanneer u op ‘ondertekenen’ klikt, kan u de naam van de ondergetekende invullen en kan u daarna starten met het ondertekenen. Klik nog even op ‘handtekening plaatsen’  en u bent klaar om de werkbon te laten ondertekenen door uw klant. Vergeet natuurlijk niet de handtekening nog even te bevestigen en klaas is kees!