Verbod op gerecycleerde & geregenereerde HCFK’s

Op 1/1/2015 gaat er heel wat veranderen wat betreft de wetgeving rond koelmiddelen, zo zal ook het gebruik van gerecycleerde/geregenereerde HCFK’s verboden worden. Wij leggen alvast even uit wat er gaat veranderen en hoe u zich kan voorbereiden.

Sinds 1 januari 2010 is er al een beperking actief op het gebruiken van HCFK’s, deze mochten nog enkel gebruikt worden wanneer het ging om bijvullen van gerecycleerde/geregenereerde HCFK’s.

De regels rond het gebruik van HCFK’s zijn duidelijk. Zo moet er op elke koelinstallatie een etiket aangebracht zijn, met daarop het type stof en de in het apparaat aanwezige hoeveelheid, en moet alles strikt in het logboek genoteerd worden.

Maar neem de agenda er alvast bij, want vanaf 1 januari 2015 zal het volledige gebruik van gerecycleerde/geregenereerde HCFK’s verboden worden. U kan dus beter tijdig de nodige maatregelen treffen zodat u in orde blijft met de regelgeving.

Verschil gerecycleerd en geregenereerd

Het verschillen tussen gerecycleerde en geregenereerde koelmiddelen is niet altijd even duidelijk.

Gerecycleerd: het HERGEBRUIK van teruggewonnen koelmiddel na een eenvoudig reinigingsproces dat uitgevoerd kan worden door een koeltechnicus.

Tot 31 december 2014 mag u gerecycleerde HCFK’s voor onderhoud en depannage van bestaande koel-, klimaat- en WP apparatuur gebruiken onder volgende voorwaarden:

  • terugwinning uit gelijkaardige apparatuur
  • enkel bij uitvoering door de onderneming die het onderhoud heeft uitgevoerd of laten uitvoeren

Geregenereerd: de OPWERKING van teruggewonnen koelmiddel zodat die, aan een vergelijkbare prestatienorm voldoet als nieuw geproduceerde stof. Deze opwerking kan enkel gebeuren door een erkende afvalverwerker.

Tot 31 december 2014 is het gebruik van geregenereerde HCFK’s nog toegelaten voor onderhoud, maar enkel met het nodige etiket op de houder van de HCFK’s en de installatie waarbij deze gebruikt worden.

Uitzondering Wallonië

In Wallonië moeten de HCFK’s uiterlijk tegen 30 mei 2015 vervangen worden, tenzij men kan bewijzen dat de installatie voor minstens 2 jaar lekdicht is. Dit moet bewezen worden door de exploitant (logboek).