Transfereren van koelmiddel

Het veelvuldig gebruiken van (kleinere) recuperatie cilinders, zorgt voor een praktische recuperatie van koelmiddel. In bepaalde gevallen kan het echter nuttig zijn om het koelmiddel in deze kleine cilinders te transfereren naar een grotere, centrale cilinder voor definitieve recuperatie.

Het overzetten van koelmiddel vanuit een bepaalde cilinder naar een andere, is sinds kort mogelijk in Coolant. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat u praktisch kan blijven werken, en toch aan alle nodige administratie kan voldoen.

Om de (gedeeltelijke) inhoud van een koelmiddelfles over te zetten naar een andere fles, dienen we op het niveau van de koelmiddelfles een “nieuwe transfer” te starten. Vervolgens kan de fles geselecteerd worden naar waar het koelmiddel overgezet dient te worden.

Overige nieuwe functionaliteiten in Coolant

Naast het transferen van koelmiddel naar andere koelmiddelflessen, zijn er nog enkele nieuwe functionaliteiten in Coolant doorgevoerd, waaronder:

Herstellingen

Als er bij een klant, bijvoorbeeld een klant zonder specifiek onderhoudscontract, een eenvoudige herstelling uitgevoerd moet worden, dan is het uiteraard niet nodig om deze handeling als een volwaardig onderhoud te registreren. Voor dergelijke interventies is het nu mogelijk om dit als een herstelling te registreren.

Een voorbeeld van een dergelijke herstelling zou kunnen zijn: het vervangen van een zekering, een depannage aan een regelaar, etc.

Recycleren van koelmiddelflessen door techniekers

Het was voorheen niet mogelijk om koelmiddelflessen te laten recycleren door de technieker zelf. Dit was enkel mogelijk indien de technieker de fles zelf hand geregistreerd. Om het recycleren van koelmiddel in de praktijk te vereenvoudigen, is deze recyclage nu ook mogelijk door de technieker zelf. Als voorwaarde en extra beveiliging dient de fles wel toegekend te zijn aan de technieker. Een beheerder kan uiteraard wel elke fles recycleren.

Daarnaast werden uiteraard nog enkele andere kleine verbeteringen doorgevoerd, met de nodige aandacht voor de algemene werking van het systeem en de stabiliteit ervan.