Toekomstige trends in warmtebronnen

Onlangs werd in Nederland het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017 gepubliceerd. Het document geeft een interessante kijk op de evolutie van warmtebronnen in de nabije én verre toekomst in Nederland. Omdat trends op de Nederlandse markt een belangrijke indicatie zijn voor de evolutie van warmtebronnen in België, nam Climapulse het rapport aandachtig door.

Huidige situatie

Op dit moment bedraagt in Nederland het aandeel van warmte 44 % van de totale energievraag. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, zal de CO2-uitstoot in Nederland tegen 2050 met 80 tot 90 % moeten dalen. 95 % van de warmtevraag is afkomstig uit fossiele brandstoffen. Nederland zal daarom inzetten op:

  • een verschuiving van gecentraliseerde fossiele energiebronnen naar meer klimaatneutrale, kleine(re) decentrale bronnen
  • collectieve warmteoplossingen zoals de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten
  • individuele oplossingen zoals individuele (CO2-neutrale) technieken en systemen

Evolutie van warmtebronnen

Het trendrapport focust op de trends op macroniveau. De samenstellers van het rapport ondervroegen warmteleveranciers en bedrijven en organisaties in de warmtemarkt (stakeholders) over de evolutie van warmtebronnen. De conclusie? Geothermie, warmte-koudeopslag, restwarmte en biomassa zullen almaar belangrijker worden in de strijd tegen hoge CO2-uitstoot.

Geothermie, de warmtebron van de toekomst

De enquête polste ook naar de warmtebronnen die volgens de warmteleveranciers en stakeholders het snelst zouden groeien op korte en middellange termijn. Dat blijken restwarmte en biomassa te zijn. De enquêteurs vroegen daarnaast welke warmtebron voor warmtenetten op lange termijn de belangrijkste zou zijn. Zij zien geothermie als de warmtebron van de toekomst. Volgens de warmteleveranciers levert in 2050 geothermie 50 % van de energie voor warmtenetten. Een percentage dat stakeholders inschatten op 43%.