Relatief lekverlies

Het relatief lekverlies van een installatie is een moving target. Er kan dagelijks een nieuw lekverlies ontstaan, op eender welke installatie. Coolant voorziet daarom een helder en duidelijk rapport waarbij de lekverliezen over een bepaalde periode opgevraagd kunnen worden. Op die manier wordt het eenvoudig om alle lekverliezen in beeld te brengen.

Het detail van een installatie bevat een realtime berekening van het relatief lekverlies op een bepaald moment in de tijd. Dit laat de beheerder toe om snel vaststellingen over een installatie te kunnen doen en hier gepast op in te grijpen. Het is echter ook interessant om een rapport op te vragen over een bepaalde periode zodat deze periodes snel geëvalueerd kunnen worden.

Het rapport bevat de absolute en relatieve lekverliezen (per installatie en circuit) tijdens de opgegeven periode uitgezet op een tijdslijn. Daarnaast zullen ook de uitgevoerde of uit te voeren controles in de tijdslijn worden weergegeven.

In het rapport worden relatieve lekverliezen boven de wettelijke drempel duidelijk gemarkeerd. Is er bovendien nog geen controle voorzien voor de betrokken installatie, dan zal het item in het rood gemarkeerd worden. De controles worden bepaald door het uitvoeren van een lektest, waarvoor de datum van de opdracht bepalend is.

Iedere lektest geldt dus als een controle van de lekdichtheid van de installatie. Daarnaast zal ook de datum van buiten gebruik van de installatie worden getoond indien deze ingevuld is en binnen de in het rapport weergegeven periode valt.