Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Op 4 september 2009 werd door de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun technici definitief goedgekeurd. Dit besluit zal het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 vervangen.

Dit ontwerpbesluit werd op 22/10/2009 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt bijgevolg tien dagen na deze publicatie in werking, op 1 november 2009.

De personen en bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan kleine koelinstallaties, namelijk aan koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg aan freongassen, zullen het nodige certificaat moeten behalen conform de Europese verplichtingen.