Gebruik F-gassen grondig aangepakt

Op Europees vlak worden acties ondernomen op het gebruik van F-gassen, voornamelijk HFK’s, omdat deze door hun hoge GWP-waarde bijdragen tot de opwarming van de aarde. De Europese raad heeft daarom de doelstelling vastgelegd om tegen 2050 een vermindering van 80-95% te realiseren wat betreft de uitstoot van broeikasgassen in Europa.

Om dit te kunnen bereiken zullen F-gassen vervangen moeten worden door milieuvriendelijkere alternatieven, die weinig tot geen impact hebben op het klimaat. Het gevolg hiervan is dat de huidige Europese verordening rond F-gassen vervangen zal worden door een ambitieuzere verordening, waarin de nodige maatregelen zijn opgenomen om deze doelstelling na te streven.

Verbod op HFK’s met een hoge GWP-waarde

De belangrijkste maatregel die werd opgenomen in de nieuwe verordening is het verbod op koelinstallaties met HFK’s waarvan de GWP-waarde hoger is dan 2500. Dit verbod zal ingaan vanaf 2020 (met mogelijk tijdelijke uitzondering voor gerecycleerde/geregenereerde koelmiddelen). Daarnaast zal de hoeveelheid koelmiddelen die op de markt wordt gebracht, worden afgebouwd over de periode 2015-2030. Tegen 2030 zal er slechts 21% van de geproduceerde hoeveelheid in 2015 (in CO2-eq) overblijven.