Aanpassingen wetgeving relatief lekverlies

Er komt weer een wetswijziging aan rond de regelgeving voor relatief lekverlies, wij lichten de belangrijkste wijzigingen even toe zodat je weer helemaal mee bent met de wetgeving.

De nieuwe regelgeving vervangt het besluit van de Vlaamse regelgeving van 14 maart 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, 19 juni 2009 en 1 maart 2013.

Heb je een lek vastgesteld?

Dan mag er pas nieuw koelmiddel bijgevuld worden nadat het defect verholpen is en er een controle op lekdichtheid is uitgevoerd door een bevoegde koeltechnicus.
Na het herstellen van het defect, heeft de koeltechnicus een maand te tijd om een tweede lektest uit te voeren.

Let op: deze controle mag niet op dezelfde dag als de herstelling uitgevoerd worden.

10% relatief lekverlies?!  

Als er twee opeenvolgende kalenderdagen meer dan 10% relatief lekverlies wordt vastgesteld, moet de installatie binnen de twaalf maanden buiten bedrijf worden gesteld.

Let op: dit moet ook binnen de veertien dagen na vaststelling schriftelijk per brief of per e-mail gemeld worden aan de afdeling bevoegd voor milieuhandhaving.

Wat als mijn relatief lekverlies meer dan 100% bedraagt?

Indien koelinstallaties met een nominale inhoud van meer dan 30kg een relatief lekverlies hebben van meer dan 100%, moet dit binnen de veertien dagen na de vaststelling schriftelijk per brief of per e-mail gemeld worden aan de afdeling bevoegd voor milieuhandhaving.