Zowel in onze software als in onze bedrijfsprocessen worden persoonlijke en bedrijfsgegevens verwerkt. In dit privacybeleid leggen we je uit welke gegevens worden verwerkt en met welke doeleinden.

Maar laten we eerst wat duidelijkheid scheppen over wat we bedoelen:

  • Bedrijfsgegevens
    Voor dit document bestaan bedrijfsgegevens typisch uit een ondernemingsnummer, naam, adressen, telefoonnummers en/of e-mailadressen.
  • Gebruiker
    Een gebruiker van onze applicaties is een persoon die of systeem dat deel uitmaakt van een zogenaamde bedrijfsaccount, aangeduid door een beheerder.
  • Eindklant
    Binnen Climapulse Service accounts beschikt men over de mogelijkheid om een klant, na authenticatie, digitale toegang te verlenen tot o.a. logboeken en installatiegegevens. Ben jij die klant, dan noemen we je binnen dit beleid de eindklant.

Gegevens

Website

De publieke Climapulse websites verzamelen anonieme gegevens met betrekking tot o.a. bezochte pagina’s en langs welke weg je die pagina’s hebt bereikt. Zo kunnen we onze websites verbeteren. In dit proces kan gebruikgemaakt worden van cookies.

Voor marketingdoeleinden kan een cookie geplaatst worden om via onze third-party partners advertenties te tonen of de prestatie van onze advertenties te meten. Deze cookie wordt pas geplaatst nadat we je toestemming verkregen hebben. Wil je deze toestemming weer intrekken.

Je kan zelf bepalen welke cookies toegestaan zijn via de instellingen.

Aanvragen, ondersteuning en opvolging

De gegevens verzameld via formulieren op de website, telefonisch of in persoon worden geregistreerd in onze systemen om je vragen, opmerkingen en opdrachten te kunnen verwerken en op te volgen.

Vragen tot ondersteuning die werden verstuurd via ons online helpdesksysteem of werden verstuurd naar support [at] climapulse.com worden verzameld in het helpdesksysteem. Deze gegevens worden tot 2 jaar lang bewaard. Heb je een account geregistreerd binnen het helpdesksysteem dan kan je deze zelf opvolgen.

Bij het verwerken van een vraag tot informatie, voorstel, offerte of bestelling worden bedrijfsgegevens zoals naam, adres, e-mail en ondernemingsnummer worden geregistreerd binnen ons klantrelatiesysteem. Hierbij worden, waar van toepassing, eventuele gegevens zoals naam, e-mailadres en/of telefoonnummer van de betrokken personen geregistreerd. Dit laat Climapulse toe de typische bedrijfsprocessen als prospectie, verkoop, administratie en ondersteuning zo vlot mogelijk te leveren. Deze gegevens worden met geen enkele andere derde partij gedeeld tenzij, en enkel zolang als nodig voor het uitvoeren van een specifieke opdracht zoals bijvoorbeeld je op de hoogte brengen naar aanleiding van een relevante wijziging binnen onze software waarvan je wilde op de hoogte gebracht worden. Wil je dat deze gegevens verwijderd worden, neem dan contact op met info [at] climapulse.com.

Je kan je als bezoeker van onze website vrij registreren voor onze nieuwsbrief. 

Webapplicaties

In onze applicaties Climapulse Service en Climapulse Connect worden cookies gebruikt om je te authenticeren. Laat je helemaal geen cookies toe van deze applicaties dan kan je hiervan geen gebruikmaken.

Je gebruikersgegevens in deze applicaties, waaronder je naam, taal, toegangsniveau en e-mailadres worden gehanteerd om je via e-mail op de hoogte te houden van nieuwe mogelijkheden, wijzigingen en ander nieuws met betrekking tot Climapulse.

Mobiele applicaties

In onze mobiele applicaties maken we gebruik van zogenaamde tokens voor authenticatie. Dit wordt aangevuld met een zo uniek mogelijke installatie-ID om ondersteuning te vereenvoudigen.

Error tracking, events en logging

Om eventuele fouten binnen onze applicaties zo snel mogelijk te detecteren wordt de relevante informatie verzameld en geregistreerd. Hierin kunnen bepaalde extra gegevens worden verwerkt waaronder besturingssysteem, browser en gebruikersgegevens zodat we eventuele stappen kunnen ondernemen tegen misbruik, of, meer waarschijnlijk, je kunnen contacteren voor meer informatie. In sommige gevallen zijn er immers specifieke omstandigheden, toestellen of randsoftware die cruciaal zijn in het identificeren en oplossen van problemen.

Binnen de applicaties en systemen wordt geregistreerd welke gegevens geraadpleegd worden en welke functionaliteiten gebruikt worden. Dit is niet alleen een vereiste op het vlak van beveiliging en daarmee een essentieel onderdeel van onze werking, het laat ons ook toe het gebruik en evolutie van onze toepassingen te optimaliseren.

Betaalgegevens

Bepaalde producten en diensten van Climapulse kunnen aangekocht worden via de online payment gateway Mollie. Hierbij worden enkel die gegevens verzameld die nodig zijn om de betaling te authoriseren, uit te voeren en achteraf te kunnen staven.

Verantwoordelijkheden

Het beheer van gegevens binnen onze toepassingen van zowel gebruikers als eindklanten staat onder toezicht van de beheerder(s) van de overeenkomstige bedrijfs-account. Gelieve je voor specifieke opmerkingen of vragen omtrent jouw gegevens in onze toepassingen te wenden tot de verantwoordelijken binnen dat bedrijf, maar hou er alsjeblieft rekening mee dat zij wettelijk genoodzaakt zijn om bepaalde gegevens ter beschikking te houden van de toezichtshouder.